Vychádzajúc z Zistersdorf u vedie táto cyklotrasa popri pôsobivom Hausbergu malej obce Gaiselberg do obce Niedersulz. Tam v originálnej obci Weinviertel-u zažijete nezabudnutenú cestu èasom do minulosti.

Ïalej cez poèetné, malebné vínne ulièky objavíte renesanèný zámok Dürnkrut. Okružná cesta vedie ïalej popri bojovom poli, kde dnes stojí pamätný kameò, ktorý pripomína osudnú bitku z roku 1278 medzi èeským králom Otakarom II. a Rudolfom I. von Habsburgským. V zámku Jedenspeigen informuje dokumentácia o tejto udalosti. Vábivé sú aj idylické, dlhé vínne ulièky Jedenspeigen s pôsobivými vínnymi pivnicami, v ktorých sa chladí chutné vínko. Èi už jedna, alebo druhá vínna pivnica bude ma iste svoje brány pre Vás otvorené.

Cyklotrasa vedie ïalej cez centrum vàb Drösing do Ringelsdorfu, kde Vás isto zlákajú miesta na pozorovanie vtákov. Tieto patria k jedným z najvýznamnejších vtáèich biotopov v strednej Európe.

V obci Hohenau, ktorá je bránou k Moravsko-dyjskej nive sa môžete prizera ornitológom pri ich práci vo vtáèej krúžkovacej stanici. Aj pradávny vínny vrch Vás pozýva na oddych po aktívnom dni. Odtiato môžete pokraèova cez Neusiedl an der Zaya, Hauskirchen, Prinzendorf a Gösting zase naspä do Zistersdorfu.

Dåžka trasy: cca. 75 km

viac informácií

NA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty