Východiskovým bodom tejto cyklotrasy je Gänserndorf. Cez obec Prottes, za hladaním poèetných exponátov, ažbou a prepravou zemného plynu a ropy, vedie cesta do Groß-Schweinbarth.

Ïalej pokraèuje cesta popri "Rebsortenweingartl" (záhradka - vinica s rôznymi sortami vinièa) v Hohenruppersdorf, kde môžete pozorova rast najrôznejších odrôd vinièa hroznorodého. V obci Niedersulz potom zažijete v originálnej obci Weinviertel-u cestu èasom do minulosti.

Cez poèetné malebné vínne ulièky dôjdete do Stillfriedu, do centra praveku. V Museum für Ur- und Frühgeschichte (Múzeum praveku a ranných dejín) môžete vidie najvýznamnejšie nálezy. Medzi nimi sú zbrane a nástroje lovcov mamutov. Ak budete ma chu na malú ochutnávku vín, ponúka sa Vám idylický vínny vrch.

Cez Mannersdorf s pôsobivou Kaplnkou sv. Rócha a Angern vedie cesta spä k východiskovému bodu v Gänserndorf.

Dåžka trasy: cca. 62 km

viac informácií


NA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty