Stupava Stupavský kaštie
Deò zelá v Stupave
Country festival "Stupavský širák"
Múzeum Ferdiša Kostku

Prvé malé mesto za hranicou je Stupava s 8200 obyvatemi. Mesto leží na juhu Záhorskej nížiny, na úpätí Malých Karpát.


OCHRANNÝ HRAD A SÍDLO PANSTVA

Stupava Prvá písomná správa o Stupavskom hrade pochádza z 13. storoèia. Stupavský kaštie bol v minulosti kráovským vodným hradom, ktorý postupom èasu a histórie zmenil svoj vzhad a majiteov. V 17. storoèí bol hrad prestavaný na zámok v renesanènom štýle s barokovými izbami vo vnútri.

Obzvláš pôsobivé je bezprostredné okolie zámku: leží uprostred anglickej záhrady s exotickými rastlinami. Dnes sa v tomto renesanènom zámku nachádza domov pre dôchodcov.

Hneï veda zámku uvidíte prekrásny kostol s barokovými vnútornými priestormi a pranierom z roku 1766.


MALÉ MESTO S TRHOVÝM PRÁVOM

Stupava je už od 15. storoèia mestom s trhovým a jarmoèným právom. V krajine dominuje víno, ovocie a zelenina - predovšetkým kapusta. Kyslá kapusta zo Stupavy je až do dnes zvláštna delikatesa.

Slávnosti kapusty - "Deò zelá" je každoroènou stupavskou atrakciou, ktorá sa koná vždy v prvý októbrový víkend. Môžete tu ochutna kapustové jedlá, kyslú kapustu a do sýtosti sa zabáva.

Koncom septembra sa oplatí aj úèas na festivale Stupavský širák.


FERDIŠ KOSTKA, PRIEKOPNÍK VO VÝROBE KERAMIKY

Ïalšou zvláštnosou v Stupave je Múzeum Ferdiša Kostku. Remeselnícky majster a umelec Ferdiš Kostka bol najznámejším zástupcom starej slovenskej hrnèiarskej rodiny. Vo dvore a dome umelca nájdete dnes jedinú zachovanú habánsku pec v Európe a tiež pôvodné vybavenie dielne.

Krajina v okolí Stupavy sa dá prebáda na tematickej ceste "Zem nesúca históriu".

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben