Ak sa vyberiete po March-Panorama-Radweg, budete objavova zaujímavú Moravsko-dyjsku nivu. Prechádza budete miernymi pahorkami Weinviertel až do dialok Moravského poa. Na rakúskej strane vedie èas cyklotrasy: Kamp-Thaya-March-Radweg (KTM) aj na Slovensko, kde je oznaèená ako Moravská cyklotrasa.

Hranièných prechodov nájdete hneï niekoko: èi už cez pontónový most v Hohenau - Moravský Sv. Jan, alebo kompu v Angern - Záhorská Ves, alebo vlakové spojenie Marchegg - Devínska Nová Ves. Z Devína sa dostanete do Rakúska - Hainburgu loïou (informujte sa prosím vopred o èase jazdy). Tu sa konèí aj dunajská cyklotrasa.

Neobyèajne rozkošná je Moravská panoramatická cyklotrasa, vedúca cez idylické vínne kopce popri Morave a nádhernej lužnej krajine. Obzvláš zaujímavá je vtáèia krúžkovacia stanica v Hohenau, kde sa môžete prizera ornitológom pri krúžkovaní najrôznejších vtákov. Ïalej cyklotrasa pokraèuje popri zámkoch Jedenspeigen a Dürnkrut. Aj kvôli kolónii bocianov v Marcheggu sa oplatí zastavi: Lužná krajina poskytuje domov najväèšej kolónii èiernych a bielych bocianov v Európe a tiež významnej kolónii kormoránov a volaviek poplavých.

Na slovenskej strane vedie táto cyklotrasa cez malebnú rovinu Záhoria. Z Moravského Sv. Jána (oproti Hohenau) cez chránenú prírodnú oblas "Ceker-Èertova studòa" prechádza trasa cez obzvláš pozoruhodné habánske sídlo vo Vel´kých Levároch až do Devína (oproti Marchegg). Theben - nemecký názov pre Devín - je známy predovšetkým starým hradom, z ktorého sa Vám naskytne nádherný pohlad do dialavy Moravského po¾a až po dunajské nábrežie.

Dåžka trasy: cca. 143 km

mehr InformationenNA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty