Rakúska Moravsko-dyjska niva oèarí svojou krajinou plnou kontrastov nielen priatelov prírody: tu jemné, slneèné vínne kopce - tam zelená tropická divoèina a prastaré obrie stromy.

Starodávne vínne kopce, zasnené vínne pivnice, zámky a múzeá Vás pozývajú, aby ste ich navštívili a pokochali sa ich krásami. Aj zaujímavé miesta na pozorovanie vtákov (vogel.schau.plätze) robia Moravsko-dyjsku nivu jedineènou. Je vela toho, èo môžete objavova a vychutnáva.


Bad Rabensburg RABENSBURG
Romantická Dyjska niva
Špeciálna ponuka sprievodcu prírodou pre deti
Kúpalisko na okraji nivy
Športové a kultúrne centrum, prázdninové hry
viac informácií

Hohenau Vogelbeobachtung HOHENAU
Ústie rieky Dyje do Moravy
Miesta na pozorovanie vtákov
Èarovná lužná krajina a kúpe¾ v nive
Starodávny vínny kopec
viac informácií

Hohlweg Niederabsdorf RINGELSDORF - NIEDERABSDORF
Typické lužné lúky a vàby
Miesta na pozorovanie vtákov
Konský zámok
Zasnené vinárske ulièky
viac informácií

Weiden DRÖSING - WALTERSDORF
Mystické vàby
Centrum vàb - Drösing
Umenie v krajine
Vinárska ulièka vo Waltersdorfe
viac informácií

Schloss Jedenspeigen JEDENSPEIGEN - SIERNDORF
Osudná bitka pri Jedenspeigen
Zámok Jedenspeigen
Vínne ulièky a vínny kopec
Rajské màtve rameno "Hufeisen" (podkova)
viac informácií

Schloss Dürnkrut DÜRNKRUT - WAIDENDORF
Osud šlachty pri Dürnkrute
Renesanèný zámok Dürnkrut
Pokojné vínne ulièky
Terasovité kúpalisko v Dürnkrute
viac informácií

Kirche Stillfried STILLFRIED
Centrum praveku
Nález vinièného semena z doby bronzovej
Idylický vínny kopec
Lesný náuèný chodník a cyklistické trasy
viac informácií

Rochuskapelle MANNERSDORF
Rochuskapelle: charakteristický znak regiónu
Rozsiahly výhlad až k Malým Karpatom
Dlhoroèná vinárska tradícia
Krásny vinársky vrch s vinohradmi
viac informácií

Heurigenszene OLLERSDORF
Intenzívne vinohradníctvo
Velký vinársky kopec
Vyhåbená cesta ako prírodná atrakcia
Angažovaná divadelná skupina
viac informácií

Fähre Angern ANGERN
Brána k Moravsko-dyjskej nive
Kompa na Slovensko
Stanovisko pre kanoe
Cyklistická trasa March-Panorama
viac informácií

Sanddünen WEIDEN - ZWERNDORF,
BAUMGARTEN, OBERWEIDEN

Svojrázne lužné lesy
Jedineèná krajina piesoèných dún
Neskororománsky kostol v Baumgarten
Chránená prírodná oblas "dolná Moravská niva"
viac informácií


RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden