Ešte takmer neobjavené èaká Slovensko s mnohými pozoruhodnos ami: malé dedinky a mesteèká, nádherné hrady a zámky Vás pozývajú, aby ste ich objavili.

Tí, ktorí si radi vychutnávajú prírodu ocenia hodnotné lužné krajiny, nádherné jazerá na kúpanie a impozantnú kulisu Malých Karpát. Najmä pri živých slávnostiach, tradièných tancoch a kulinárskych špecialitách pocítite spôsob života.


Moravsky Sv. Jan MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
ST. JOHANN AN DER MARCH

Pontónový most do Rakúska
Historické spojenie východ - západ
Chránená prírodná oblas "Ceker - Èertova studòa"
Kostol svätého Jána Krstitela
viac informácií

Habaner Hof VELKÉ LEVÁRE | GROSSSCHÜTZEN
Najväèšie zachované habánske sídlo
Habánske múzeum
Kostol Panny Márie
Èas chránenej prírodnej oblasti "Abrod"
viac informácií

Male Levare MALÉ LEVÁRE | KLEINSCHÜTZEN
Kostol Márie na nebo vzatej
Chránená prírodná oblas "Starý Rybník"
Rekreaèná oblas "Rudava"
Kamienková pláž
viac informácií

Gajary GAJARY | GAIRING
Pokojná poloha
Stará hranièná obec
Ranobarokový Kostol zvestovania panny Márie
Folklórna skupina
viac informácií

Malacky MALACKY
Kostol a Františkánsky kláštor
Synagóga s orientálnou kopulou
Kaštiel v renesanènom štýle
Slávnosti, koncerty a výstavy
viac informácií

Suchohrad Kirche SUCHOHRAD | DÜRNBURG
Hranièná obec na rieke Morave
Stará sedliacka obec
Kostol sv. Floriána
Pekné jazerá na kúpanie a rybaèku
viac informácií

Fähre Angern ZÁHORSKÁ VES | UNGEREIGEN
Západná obec na Slovensku
Spojenie s Angern pomocou kompy
Kostol Michala Archanjela
Cezhranièné aktivity
viac informácií

Vysoka Pri Morave VYSOKÁ PRI MORAVE | HOCHSTÄDTEN
Chránená prírodná oblas "Rozporeè"
Pôsobivá lužná krajina
Priamo na rieke Morave
Východiskový bod na výlety
viac informácií

Stupava STUPAVA
Stupavský hrad
Deò zelá v Stupave
Country festival "Stupavský širák"
Múzeum Ferdiša Kostku
viac informácií

Marianka Kapelle MARIANKA | MARIENTHAL
Pútnické miesto Marianka
Krížová cesta so 14 zastaveniami
Mariansky sviatok v septembri
Kostol narodenia Panny Márie
viac informácií

Dev. Kobyla DEVÍNSKA NOVÁ VES | THEBEN NEUDORF
V minulosti centrum chorvátskej kultúry
Prírodná rezervácia "Devínska Kobyla"
Sandberg ako nálezisko terciárnych fosílií
Dendrologický park s pôvodnou vegetáciou
viac informácií

Burg Theben DEVÍN | THEBEN
Hrad Devín
Kameòolom s geologickým múzeom v prírode
Tematický turistický chodník
Lodné spojenie s Rakúskom
viac informácií


SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben