Gajary Pokojná poloha
Stará hranièná obec
Ranobarokový Kostol zvestovania panny Márie
Folklórna skupina

Gajary ležia priamo na rieke Morave, oproti rakúskej obci Dürnkrut, vemi pokojne opodia hlavného dopravného spojenia. Staré domy vytvárajú obraz krajiny.


STARÁ HRANIÈNÁ OBEC

V starej hraniènej obci Gajary sa muselo v minulosti plati mýto, za prekroèenie rieky Moravy. Vtedy boli obyvatelia Gajar známy ako polnohospodári a dobrý remeselníci, ktorí svoj tovar - dobytok, hydinu, skorú zeleninu a košíky predávali aj v Rakúsku.


KOSTOL ZVESTOVANIA PANNY MÁRIE

Ranobarokový kostol Zvestovania panny Márie je dobre viditený už z diaky, dokonca i z Rakúska. Koncom 17. storoèia bol rozšírený o štyri rohové bašty a neskôr i o kaplnku.


FOLKLÓRNA UMELECKÁ SKUPINA

Známa udová taneèná skupina Slneènica pochádza z Gajar. Títo umelci vystupujú už od roku 1956 doma, ale aj v mnohých krajinách Európy.

Ak máte chu na cyklotúru: Gajary ležia na Moravskej cyklotrase. Odtialto môžete ís buï do Moravského Sv. Jána alebo do Devína.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben