Suchohrad Kirche Hranièná obec na rieke Morave
Stará sedliacka obec
Kostol sv. Floriána
Pekné jazerá na kúpanie a rybaèku

Malá hranièná obec Suchohrad leží priamo na rieke Morave, juhovýchodne od rakúskej obce Stillfried. Tento názov nosí už od roku 1948, starý názov bol Dyrenprug a neskôr maïarsky Dimburg.


STARÁ SEDLIACKA OBEC

V Suchohrade sa dajú ešte nájs pekné staré sedliacke rodinné domy - protiklad k väèším mestám, ktorých vzhad je ovplyvnený panelákmi. Kostol Svätého Floriána je najvýznamnejšia stavebná pamiatka v tejto dedine. Pochádza z roku 1935.


NEDOTKNUTÁ PRÍRODA

Krajina okolo Suchodradu sa vyznaèuje predovšetkým svojimi pôvodnými prvkami. Zarastené màtve ramená a lužné lúky sprostredkúvajú tajomný dojem pralesa.


Výlety do Jakuboava

V každom prípade sa oplatí výlet ku krásnemu Jakubovskému jazeru (Jakobsdorf). Ponoríte sa tu do bohatého sveta vtákov: v zóne šašiny sa cítia kaèica divá, potápka chocholatá a slávik modrák obzvláš dobre. Idylické jazero pozýva na príjemné osvieženie v òom.

Kto má chu na výlet na bicykli, môže spoznáva okolie po Moravskej cyklotrase. Výlety sa dajú robi smerom k obci Moravský Sv. Ján, alebo do Devína.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben