Burg Theben Hrad Devín
Kameòolom s geologickým múzeom v prírode
Tematický turistický chodník
Lodné spojenie s Rakúskom

Obec Devín leží na sútoku Moravy do Dunaja a je známa predovšetkým vekým hradom Devín. Až do konca 11. storoèia bol Devín centrom vekomoravského obranného systému. Od roku 1946 si mohla mestská èas Bratislavy zachova charakter malého mesteèka, napriek svojej polohe.

Devín je do dnes známy svojim ríbezovým vínom.


NAJDÔLEŽITEJŠIA PEVNOS SLOVANOV: HRAD DEVÍN

Monumentálny hrad Devín- prvá písomná zmienka o òom pochádza z roku 864 - bol dôležitou pevnosou v boji proti Franskej ríši.

Burg Theben Vypínala sa vo výbornej polohe na skalnatej vyvýšenine vo výške 212 metrov s nádherným výhadom na Moravské pole a dunajské pobrežie. Až tam, kde sa Morava vlieva do Dunaja.

Keltské a rímske nálezy z mladšej doby kamennej dokazujú vtedajšie osídlenie. K najzaujímavejším detailom archeologického výskumu patrí bochník chleba z doby sahovania národov (5. storoèie), ktorý sa do dnes zachoval ako skamenený.

V roku 1809 bol hrad znièený Napoleonovým vojskom a neskôr v 19. storoèí sa stal hrad symbolom slovenského znovuzrodenia. Dnes poskytuje tento prírodný pamätník domov jedineènej panónskej flóre a faune.


GEOLOGICKÉ MÚZEUM V PRÍRODE

V jednom malom kameòolome v blízkosti Devínskeho hradu, na hlavnej ceste medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom sa nachádza Geologické múzeum v prírode a sympózium sochárov z Devína. Stena lomu pôsobí geologickými fenoménmi. Napríklad sa dá rozozna ako vysoko stúpla hladina mora poèas mladšej terciárnej záplavy.

Z Devína pokraèujete po tematickom turistickom chodníku "Zem, ktorá nesie so sebou históriu" až do Vysokej pri Morave. Alebo prejdite túto oblas na bicykli až do Moravského sv. Jána. Peší turisti, ale aj cyklisti môžu v Devína prej na druhú stranu, do Rakúska - Hainburg-u loïou.

Milovníci koní by si nemali necha ujs Jazdecký klub Devín.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben