SVIATOK VÀB V DRÖSINGU
Sviatok pre umelcov, kreatívnych ludí a labužníkov: každý rok poèas víkendu a Kvetnej nedele sa v Drösing spája stará tradícia zapletania vàb s umením v krajine. Medzinárodný umelci zapletajú "živé" sochy z vàb. Pohlad na košikárov, drotárov, hrnèiarov a rezbárov láka a vábi k spolupráci. Hudobné a folklórne skupiny sa starajú o veselú náladu, pochúky z pohraniènej kuchyne a vzácny mok z viníc regiónu o fyzickú pohodu.


Ovoniavanie mladého vína
Mnohí miestni vinári a vinárske spolky prezentujú na jar svoje vína v rámci podujatia nazvaného "Jungweinschnupperns": ovocné biele vína, elegantné èervené vína a vzácne sladké vína. Èasto sú k tomu ponúkané aj regionálne špeciality.

Napríklad: Jedenspeigen: "Ovoniavanie mladého vína na historických stopách"
Mannersdorf: Ovoniavanie mladého vína na Rochusbergu


SLÁVNOSTI VO VINICI
Idylické vinohrady pozývajú znova a znova k pestrým slávnostiam. Popri vzácnom moku tu nájdete aj pochúky z regiónu.

Napríklad: Vinársky sviatok v Ollersdorfe na jar
Tradièný vinársky sviatok v HohenauSVIATOK BAZY V RABENSBURGU
Každý rok v prvý víkend po Turicách láka pestrý sviatok bazy mnohých návštevníkov do Rabensburgu. Môžete ochutna sedliacke špeciality a známe rôznorodé bazové pochúky: ponúkané sú napríklad vyprážané kvety bazy, bazová pálenka a sladké variácie z bazy. Zaži môžete pestrý, bezhranièný program s jazdou na koèi a hudbou.RYTIERSKY SVIATOK V DÜRNKRUTE A JEDENSPEIGENE
V stredovekej nálade sa každoroène v lete stretnú rytieri, ktorí cvièia s kopijami a mnohými inými zbraòami: kúzelník, šašo, hltaè ohòa, fakír a muzikanti vytvoria poèas dvoch dní z dvoch obcí Jedenspeigen a Dürnkrut pestrú tribúnu. Na pamiatku na osudovú bitku Medzi Otakarom II. z Èiech a Rudolfom I. von Habsburgským v roku 1278.VINÁRSKA JESEÒ
Vinári z celého Dolného Rakúska hrdo pozývajú na ochutnávku svojich znamenitých vín. Práve poèas vinárskej jesene máte jedineènú možnos ochutna poklady ich pivníc. Kultúrne body programu, muzikanti a napínavá zábava pre deti, ale aj chutné domáce pochúky a domáce múèniky robia z ochutnávania vína zážitok pre celé rodiny a to uprostred lužnej krajiny na širokých poliach a pekných vinohradoch.SLÁVNOSTI KAPUSTY - DEÒ ZELÁ V STUPAVE
Tradièný sviatok "Deò zelá" v Stupave sa koná každoroène na jeseò. Poèas troch dní sa krúti všetko okolo najväèšej kapustnej hlavy v regióne Záhorie. Chutné kapustové špeciality, vynikajúci umelci a remeselníci, taneèné a hudobné vystúpenia lákajú tisícky ¾udí z blízka i z ïaleka.