Herrliche March-Thaya-Auen Svet nivy je plný tajomstiev. Jej tvár sa mení vždy poda èasu, stavu vodnej hladiny, alebo roèného obdobia.

Kto si chce spravi nedený výlet, môže tak spravi so vzdelaným sprievodcom prírodou.

Môžete si vybra z rôznych ponúk: Fixný / pevný sprievod "Po stopách bobra" koná sa každú prvú nedeu v mesiaci. Sprievodca Vám poda dohody ponúkne aj napínavé tematické sprievody s prírodnými a kultúrnymi ažiskovými bodmi, alebo plavbu na kanoe. Pre skupiny žiakov a iné skupiny radi pripravíme program poda Vašich prianí.CENY ZA SPRIEVODCU PRÍRODOU A KULTÚROU

  1/2 dòa celý deò
Dospelí EUR 8,50 EUR 10,00
Deti do 12 rokov EUR 5,50 EUR 7,50
Rodiny (2 dospelí + 2 deti) EUR 23,00 EUR 27,00
Školské skupiny/za osobu EUR 5,50 EUR 7,50
Skupiny od 10 osôb/za osobu EUR 6,50 EUR 8,50
Deti do 6 rokov zadarmo    RADI VÁM PORADÍME

Regionalverband March-Thaya-Auen
Rathausplatz 1, 2273 Hohenau an der March

Telefonicky sme zastihnutelní najlepšie medzi 8 a 12 hod.
Tel. +43 (0) 2535 / 311 61, Fax +43 (0) 2535 / 314 61
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!FIXNÉ / PEVNÉ SPRIEVODY


biber AU | ABENTEUER - Button

Po stopách bobra

Vedeli ste, že bobor sa môže doži 15 - 20 rokov? Že je to vegetarián, a že ako dezert má rád leknicu žltú?

Bobor je plaché zviera a len zriedka sa s ním môžete stretnú. O to napínavejšie je nasledova jeho stopy s našim sprievodcom prírodou. Ohlodané stromy, bobrie hrady, hrádze, chodby poukazujú na tvorbu "usilovného stavitea prírody".

Termíny každú 1. nedeu v mesiaci, 14.00 hod.
Dåžka trvania 2 - 3 hod.
Miesto stretnutia Gasthof Zobl, DrösingSPRIEVOD PO DOHOVORE (NÁVRHY)


Weiden AU | ABENTEUER - Button

Vychádzka za bylinkami a bosorkami

V Moravsko-dyjskej nive zažijete magické sily prírody všetkými zmyslami.

Vàby už od nepamäti formujú obraz lužnej krajiny. Poèas povodní vytvárajú obzvláš mystický pohad. Nie nadarmo sa im hovorí stromy bosoriek, v ktorých nachádzajú domov víly a škriatkovia.


Mammut-Unterkiefer ZEIT | REISE - Button

Po stopách lovcov mamutov

Nechajte sa zvies na cestu ïaleko naspä do doby kamennej a ponorte sa do sveta lovcov mamutov.

Stillfried je vïaka 30.000 rokov nepretržitého osídlenia jednou z najstarších obcí. V múzeu praveku a ranných dejín môžete vidie zaujímavé nálezy, ale i to, ako kudia vtedy žili.

Naši sprievodcovia prírodou si s Vami prezrú miesta vykopávok a vysvetlia Vám techniky výkopov.


graureiher GRENZEN | LOS - Button

Lietajúci pašerák

Poèas obdobia železnej opony, ktoré kudí na jednej a druhej strane rieky Moravy rozdeovalo, vtáky nikdy nedodržiavali tieto hranice.

Mnoho lúènych vtákov ako volavky a bociany sedia na vajciach na rakúskej strane, ale za potravou lietajú na pestré lúky na Slovensko.

Sprievodcovia prírodou Vás privedú k oblastiam najväèších vlhkých lúk na oboch brehoch Moravsko-dyjskej nivy. Tu môžete pozorova ve¾ké množstvo vodných a brodivých vtákov.